უახლესი პრაქტიკის სფეროები

Why You Need the Top Lawyers

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

რისი ექსპერტიც ვართ

იურიდიული პრაქტიკის სფეროები

განქორწინება

საჭირო დოკუმენტაციის და მტკიცებულებების მპოვება

მემკვიდრეობა

სამამკვიდრეო სამართალი და მასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება

ბავშვის მეურვეობა

მეურვეობასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება

ოჯახში ძალადობა

პრევენციული ღონისძიებების გატარება და სამართალწარმოება

ქორწინება / სამოქალაქო კავშირები

მნიშნველოვანია უფლებების დაცვითა და სწორად განაწილების პრინციპი ქორწინებაში

შვილად აყვანა და სუროგაცია

თანამედროვე შესაძლებლობების მოგვარება იურიდიულად

ქონებრივი დავები

სხვადასხვა ტიპის ქონებრივი დავების მოგვარება და სამართალწარმოება

Child Custody, Adoption And Surrogacy

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Benjamin Richardson​​

You can add a quick quote or a tagline from an expert in your team.

Domestic Violence, Child Abduction

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Gloria Rose

You can add a quick quote or a tagline from an expert in your team.

Marriage, Civil Unions & Divorce

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Client
Walter Myers

You can add a quick quote or a tagline from an expert in your team.

დაგვირეკეთ 24/7
OR

ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა